Theorie-examen auto doen

Voordat je praktijkexamen mag doen, doe je theorie-examen bij het CBR. Dit mag vanaf 16 jaar. Op je theorie-examen laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet en verkeersinzicht hebt. Zo kun je veilig de weg op.Om voor het theorie-examen te kunnen slagen. Geeft Verkeersschool Start & Go .je de theorie in een app voor te leren. Echter krijg je ook online-theorielessen op Woensdag van 19:00 tot 20:30.Plus een samenvatting met tips voor je theorie-Examen.

Inleiding

Het theorie-examen wordt afgenomen door het CBR in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De wettelijke grondslag van het theorie-examen ziet er hiërarchisch als volgt uit

Een kandidaat wordt toegelaten tot het theorie-examen voor de auto als:

 • hij/zij tenminste 16 jaar is;
 • door of namens hem/haar voldaan is aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit deelname aan het examen;
 • hij/zij zich kan legitimeren met een identiteitsbewijs als genoemd in artikel 59
 • van het Reglement rijbewijzen;
 • hij/zij voldoet aan overige bepalingen als genoemd in artikel 59 van het Reglement rijbewijzen.

Het theorie-examen voor de auto toetst kennis van verkeersregels en verkeersinzicht. Deze kennis is noodzakelijk om op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer in Nederland. Dit document beschrijft de inhoud van het theorie-examen en bevat diverse achtergronddocumenten.

1. Inhoud van het theorie-examen

Onderwerpen in het theorie-examen

De vragen in het theorie-examen voor de auto gaan over negen onderwerpen. De onderwerpen zijn opgesteld op basis van de wettelijke inrichtingseisen zoals beschreven in de Ministeriële regeling eisen theorie-examen voor de rijbewijscategorie B (zie hoofdstuk 3), die zijn afgeleid van de Derde Europese rijbewijsrichtlijn (zie hoofdstuk 2). In het volgende overzicht worden de onderwerpen weergegeven.

Bij ieder onderwerp is aangegeven bij welk onderdeel van de Ministeriële regeling en bij welke EU-richtlijn het onderwerp hoort. Daarnaast is bij elk onderwerp aangegeven op welk kennisniveau het onderwerp bevraagd wordt in het theorie-examen. De niveaus zijn:

 • Kennis (K): de kandidaat benoemt of herkent een feit of regel, bijvoorbeeld: Wat betekent dit bord?
 • Meer dan kennis (K+): de kandidaat neemt een juiste gedragsbeslissing in een (verkeers-)situatie en toont aan dat hij begrijpt hoe de regel werkt, bijvoorbeeld: Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
  Let op: niveau K+ betekent dat het onderwerp zowel op niveau K als K+ bevraagd kan worden. De gedachte hierachter is dat voor het hogere niveau van bevragen (K+) ook het lagere niveau (K) beheerst moet worden.

Aantal vragen en zak-slaaggrens

Het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Gevaarherkenning. In dit onderdeel laat je zien dat je gevaar herkent en wat je dan moet doen. Je krijgt 25 vragen, hiervan moet je 13 of meer vragen goed beantwoorden.
 2. Kennis. In dit onderdeel laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen. Je krijgt 12 vragen, hiervan moet je 10 of meer vragen goed beantwoorden.
 3. Inzicht. In dit onderdeel laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen. Je krijgt 28 vragen, hiervan moet je 25 of meer vragen goed beantwoorden.

Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je in totaal ook 2 testvragen. Je ziet niet welke vragen testvragen zijn. Testvragen tellen niet mee voor het eindresultaat.

Aandachtspunten

Bij het beantwoorden van de theorie-examenvragen moet je ervan uitgaan dat:

 • jij de bestuurder van de CBR-auto bent.
 • andere weggebruikers zich aan de verkeersregels houden, zoals de toegestane maximum-snelheid.
 • de wegomstandigheden en weersomstandigheden normaal zijn.

Behalve als de afbeelding of examenvraag duidelijk iets anders aangeeft

Theorie-examenplan auto – CBR