Rij procedure B:Auto-rijbewijs.

Klik op de afbeelding om de rijprocedure te lezen.

In deze Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van bestuurders van een personenauto (categorie B) beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer, moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook van de kandidaat voor het praktijkexamen B worden verwacht.