Verkeerstekens

Drie verkeersborden

Haaientanden

Verkeerslicht in Kiev met afteller

Verkeerstekens geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg. Onder verkeerstekens worden verstaan:

In Nederland zijn de verkeerstekens voor het wegverkeer vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De regels voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden zijn te vinden in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van 26 juli 1990. Voor het plaatsen van sommige verkeerstekens moet de wegbeheerder eerst een verkeersbesluit nemen.

Verkeerstekens gaan boven verkeersregels.

Binnen de categorie verkeerstekens gaan verkeerslichten weer boven de andere verkeerstekens (zoals voorrangsborden)

 Aanwijzingen van bevoegde ambtenaren (zoals politie, verkeersregelaars of verkeersbrigadiers) gaan weer boven de verkeerstekens.

Verkeersborden  Verkeerstekens op de weg en verkeersborden stickers zijn een essentieel onderdeel van de veiligheid in het verkeer. Hiermee worden op een gemakkelijke manier boodschappen overgebracht op de deelnemers van het verkeer. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven wat de maximale snelheid is of wie er voorrang heeft. Al onze verkeersborden zijn gemaakt volgens RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). Hierdoor worden deze verkeerstekens in Nederland erkend en herkend. Het is van groot belang voor de veiligheid van het verkeer dat u ook weet wat de betekenis van de verkeersborden is. Daarom lichten we in deze blog de betekenis van alle belangrijkste verkeersborden toe in een handig overzicht. Hierbij laten we ook zien wat de RVV code van de verkeersborden is. 

A – Snelheidsborden

Snelheidsborden kunt u voor verschillende doeleinden inzetten. Zo zijn er maximale snelheidsborden, die aangeven wat de maximale snelheid op een weg is. Daarnaast zijn er adviessnelheid borden. Deze geven enkel een advies en kunnen dus niet overtreden worden. Hieronder ziet u deze twee soorten borden.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Snelheidsbord, rood wit, rond, A1 Snelheidsbord Het snelheidsbord geeft aan dat er een bepaalde maximale snelheid is toegestaan op deze weg. A1 Sticker Bord
eind maximumsnelheid bord, zwart wit, rond, A2 Eind maximum snelheid bord Het einde maximum snelheid bord geeft aan dat de maximum snelheid hier niet meer geldt. A2 Bord
Adviessnelheid bord, blauw wit, vierkant, A4 Adviessnelheid bord Het adviessnelheid bord laat zien dat er hier een bepaalde adviessnelheid geadviseerd wordt. A4 Sticker Bord
einde adviessnelheid bord, blauw wit, vierkant, A5 Einde adviessnelheid bord Het einde adviessnelheid bord geeft aan dat de adviessnelheid vanaf hier niet meer geldt. A5 Bord
snelheidszone bord, rood wit, rechthoek, A1 Snelheidszone bord Het snelheidszone bord geeft aan dat er in deze zone een maximumsnelheid geldt. A1 Bord
einde snelheidszone bord, zwart wit, rechthoek, A2 Einde snelheidszone bord Het einde snelheidszone bord geeft aan dat deze snelheidszone niet meer van toepassing is. A2 Bord

B – Voorrangsborden

Voorrangsborden geven aan wie er in bepaalde situaties wel en geen voorrang hebben. Daarnaast kunnen er extra verplichtingen zijn, zoals stoppen bij een stopbord. Een overzicht van de voorrangsborden ziet u hieronder. 

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Voorrangsweg bord, geel wit, ruit, geel bord met witte rand, B1 Voorrangsweg bord Het voorrangsweg bord geeft aan dat er hier sprake is van een voorrangsweg. B1 Sticker Bord
Einde voorrangsweg bord, geel wit, ruit, B2 Einde voorrangsweg bord Het einde voorrangsweg bord geeft aan dat de voorrangsweg vanaf hier eindigt. B2 Sticker Bord
Voorrangskruispunt bord, rood wit, driehoek, B3 Voorrangskruispunt bord Het voorrangskruispunt bord geeft aan dat u op het eerstvolgende kruispunt voorrang heeft op links en rechts. B3 Sticker Bord
Voorrangskruispunt zijweg links bord, rood wit, driehoek, B4 Voorrangskruispunt zijweg links bord Het voorrangskruispunt links bord geeft aan dat u op het eerstvolgende kruispunt voorrang heeft op links. B4 Sticker Bord
Voorrangskruispunt zijweg rechts bord, rood wit, driehoek, B5 Voorrangskruispunt zijweg rechts bord Het voorrangskruispunt rechts bord geeft aan dat u op het eerstvolgende kruispunt voorrang heeft op rechts. B5 Sticker Bord
Voorrang verlenen bord, rood wit, driehoek, wit bord met rode rand, B6 Voorrang verlenen bord Het voorrang verlenen bord geeft aan dat u voorrang moet verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. B6 Sticker Bord
Stopbord, rood wit, rood bord met stop, B7 Stopbord Het stopbord geeft ook aan dat u voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Hier is het ook verplicht om te stoppen. B7 Sticker Bord

C – Geslotenverklaring borden

Geslotenverklaring borden laten zien welke bestuurders en voertuigen een weg wel of juist niet mogen gebruiken. Een overzicht van deze borden ziet u hieronder.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Geslotenverklaring bord, rood wit, rond, wit bord met rode rand, C1 Geslotenverklaring bord Het geslotenverklaring bord geeft aan dat deze weg gesloten is in beide richtingen. C1 Sticker Bord
Verboden in te rijden bord, rood wit, rond, rood bord met witte streep, C2 Verboden in te rijden bord Het verboden in te rijden bord laat zien dat er sprake is van een eenrichtingsweg die niet van deze kant mag worden ingereden. C2 Sticker Bord
Eenrichtingsweg bord, blauw wit, vierkant, blauw bord met witte pijl, C3 Eenrichtingsweg bord Het eenrichtingsweg bord laat zien dat er hier sprake is van een eenrichtingsweg. C3 Sticker Bord
Eenrichtingsweg rechts bord, blauw wit, rechthoek, blauw bord met pijl naar rechts, C4 Eenrichtingsweg rechts bord Het eenrichtingsweg rechts bord geeft aan dat bestuurders hier de pijl naar rechts moeten volgen. C4 Sticker Bord
Inrijden toegestaan bord, blauw wit, vierkant, verkeersbord 2 pijlen, C5 Inrijden toegestaan bord Het inrijden toegestaan bord geeft aan dat het hier in beide richtingen is toegestaan om in te rijden. C5 Sticker Bord
Geslotenverklaring auto's bord, rood wit, rond, verkeersbord met auto, C6 Geslotenverklaring auto’s bord Het geslotenverklaring auto’s bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.  C6 Sticker Bord
Geslotenverklaring vrachtauto's bord, rood wit, rond, verkeersbord met vrachtauto, C7 Geslotenverklaring vrachtauto’s bord Het geslotenverklaring vrachtauto’s bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor vrachtwagens. C7 Sticker Bord
Geslotenverklaring autobussen bord, rood wit, rond, verkeersbord met autobus, C7a Geslotenverklaring autobussen bord Het geslotenverklaring autobussen bord geeft aan dat autobussen niet zijn toegestaan op deze weg. C7a Sticker Bord
Geslotenverklaring autobussen en vrachtauto's bord, rood wit, rond, verkeersbord met autobus en vrachtauto, C7b Geslotenverklaring autobussen en vrachtauto’s bord Deze weg is gesloten voor autobussen en vrachtauto’s.  C7b Sticker Bord
Geslotenverklaring langzame voertuigen bord, rood wit, rond, verkeersbord tractor, C8 Geslotenverklaring langzame voertuigen bord Het geslotenverklaring langzame voertuigen bord geeft aan dat het hier gesloten is voor voertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur. C8 Sticker Bord
Geslotenverklaring langzaam verkeer bord, rood wit, rond, verkeersbord tractor fiets bromfiets, C9 Geslotenverklaring langzaam verkeer bord Geeft aan dat deze weg gesloten is voor ruiters, vee, brommobielen, (brom)fietsen en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur. C9 Sticker Bord
Geslotenverklaring aanhangers bord, rood wit, rond, verkeersbord aanhanger, C10 Geslotenverklaring aanhangers bord Het geslotenverklaring aanhangers bord laat zien dat deze weg gesloten is voor voertuigen met een aanhanger. C10 Sticker Bord
Geslotenverklaring motorfietsen bord, rood wit, rond, verkeersbord motor, C11 Geslotenverklaring motorfietsen bord Deze weg is gesloten voor motorfietsen. C11 Sticker Bord
Geslotenverklaring alle motorvoertuigen bord, rood wit, rond, verbodsbord auto motor, C12 Geslotenverklaring alle motorvoertuigen bord Het geslotenverklaring alle motorvoertuigen bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor alle motorvoertuigen. C12 Sticker Bord
Verboden voor bromfietsen bord, rood wit, rond, verkeersbord bromfiets, C13 Verboden voor bromfietsen bord Het verboden voor bromfietsen bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor. C13 Sticker Bord
Verboden voor fietsen bord, rood wit, rond, verkeersbord fiets, C14 Verboden voor fietsen bord Deze weg is gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor. C14 Sticker Bord
Verboden voor fietsen en bromfietsen bord, rood wit, rond, verkeersbord fietsers en bromfietsers, C15 Verboden voor fietsen en bromfietsen bord Het verboden voor fietsen en bromfietsen bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. C15 Sticker Bord
Gesloten voor voetgangers bord, rood wit, rond, bord voetganger, C16 Gesloten voor voetgangers bord Het gesloten voor voetgangers bord laat zien dat deze weg gesloten is voor voetgangers. C16 Sticker Bord
Geslotenverklaring lange voertuigen bord, rood wit, rond, C17 Geslotenverklaring lange voertuigen bord Het geslotenverklaring lange voertuigen bord geeft aan dat voertuigen op deze weg een maximale lengte mogen hebben. C17 Sticker Bord
Geslotenverklaring brede voertuigen bord, rood wit, rond, C18 Geslotenverklaring brede voertuigen bord Het geslotenverklaring brede voertuigen bord geeft aan dat voertuigen op deze weg een maximale breedte mogen hebben. C18 Sticker Bord
Maximale doorrijhoogte bord, rood wit, rond, C19 Maximale doorrijhoogte bord Het maximale doorrijhoogte bord geeft aan dat voertuigen op deze weg een maximale hoogte mogen hebben. C19 Sticker Bord
Aslast bord, rood wit, rond, C20 Aslast bord Het aslast bord geeft aan dat er op deze weg een maximale aslast geldt. C20 Sticker Bord
Geslotenverklaring zware voertuigen bord, rood wit, rond, C21 Geslotenverklaring zware voertuigen bord Het geslotenverklaring zware voertuigen bord laat zien dat deze weg gesloten is voor voertuigen met een massa hoger dan de maximaal toegestane massa. C21 Sticker Bord
Geslotenverklaring gevaarlijke stoffen bord, rood wit, rond, C22 Geslotenverklaring voertuigen met gevaarlijke stoffen bord Geeft aan dat deze weg gesloten is voor voertuigen met gevaarlijke stoffen C22 Sticker Bord
Milieu zone bord, rood wit, rond, C22a Milieu zone bord Laat zien dat er hier sprake is van een milieu zone. Dit houdt in dat auto’s, vrachtauto’s en bussen op een dieselmotor hier niet mogen komen.  C22a Sticker Bord

D – Verplichte rijrichting borden

Verplichte rijrichting borden geven met behulp van een pijl aan welke richting bestuurders op moeten. Zo is het bij een rotonde verplicht om deze volgens een bepaalde rijrichting op te rijden. Een overzicht van onze verplichte rijrichting borden is hieronder te zien.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Rotonde bord, blauw wit, rond, D1 Rotonde bord Het rotonde bord geeft aan dat er hier sprake is van een rotonde en dat een verplichte rijrichting moet worden gevolgd.  D1 Sticker Bord
Verplichte rijrichting rechts bord, blauw wit, rond, D2 Verplichte rijrichting rechts bord Laat zien dat bestuurders deze pijl aan de rechterkant voorbij moeten gaan. D2 Sticker Bord
Verplichte rijrichting bord, blauw wit, rond blauw bord met pijl, D4 Verplichte rijrichting bord Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. D4 Sticker Bord
Verplichte rijrichting bord, blauw wit, rond blauw bord met pijl, D5 Verplichte rijrichting rechts bord Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. D5r Sticker Bord
Verplichte rijrichting bord, blauw wit, rond blauw bord met pijl, D5l Verplichte rijrichting links bord Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. D5l Bord
Verplichte rijrichting bord, blauw wit, rond blauw bord met pijl, D6 Verplichte rijrichting rechtdoor of rechts bord Geeft aan dat de rijrichting van de pijlen verplicht gevolgd moet worden. D6r Sticker Bord
Verplichte rijrichting bord, blauw wit, rond blauw bord met pijl, D6l Verplichte rijrichting rechtdoor of links bord Geeft aan dat de rijrichting van de pijlen verplicht gevolgd moet worden. D6l Bord
Verplichte rijrichting links en rechts bord, blauw wit, rond blauw bord met pijl, D7 Verplichte rijrichting links en rechts bord Dit verkeersbord geeft aan dat bestuurders hier verplicht naar links of rechts af moeten buigen. D7 Sticker Bord

E – Parkeren en stilstaan borden

Parkeren en stilstaan borden geven aan wat de regels zijn op het gebied van parkeren en stilstaan. Zo mag niet iedereen zomaar overal parkeren. Een overzicht van deze symbolen is hieronder te zien.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Verboden te parkeren bord, blauw rood, rond, blauw bord met rode streep, E1 Verboden te parkeren bord Het verboden te parkeren bord geeft aan dat het verboden is om aan deze zijde van de weg te parkeren.  E1 Sticker Bord
Stilstaanverbod bord, blauw rood, rond, blauw bord met rode strepen, E2 Stilstaanverbod bord Het stilstaanverbod bord laat zien dat het aan deze zijde van de weg verboden is om stil te staan of te parkeren. E2 Sticker Bord
Verboden fietsen en brommers te plaatsen bord, blauw rood, rond, E3 Verboden fietsen en brommers te plaatsen bord Het verboden fietsen en brommers te plaatsen bord geeft aan dat het verboden is om hier fietsen en brommers te plaatsen. E3 Sticker Bord
Parkeerbord, blauw wit, vierkant, blauw bord met p, E4 Parkeerbord Het parkeerbord geeft aan dat er hier sprake is van een parkeerplaats. E4 Sticker Bord
Taxistandplaats bord, blauw wit, rechthoek, E5 Taxistandplaats bord Dit verkeersbord geeft aan dat er hier een parkeerplaats is die speciaal bestemd is voor taxi’s.  E5 Sticker Bord
Invalidenparkeerplaats bord, blauw wit, rechthoek, E6 Invalidenparkeerplaats bord Deze parkeerplaats is bedoeld voor gehandicapten. Houders van een gehandicaptenkaart kunnen hier parkeren. E6 Sticker Bord
Laden en lossen bord, blauw wit, rechthoek, E7 Laden en lossen bord Hier is een speciale gelegenheid om goederen te laden en lossen.  E7 Sticker Bord
parkeerplaats auto's bord, blauw wit, rechthoek, E8 Parkeerplaats auto’s bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor auto’s. E8 Bord
parkeerplaats vrachtwagens en bussen bord, blauw wit, rechthoek, E8a Parkeerplaats vrachtwagens en bussen bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor vrachtwagens en bussen. E8a Bord
parkeren op de stoep bord, blauw wit, rechthoek, E8b Parkeren op de stoep bord Dit is een parkeerplaats waarbij je mag parkeren op de stoep. E8b Bord
parkeren vrachtwagens bord, blauw wit, rechthoek, E8c Parkeerplaats vrachtwagens bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor vrachtwagens. E8c Bord
parkeren bussen bord, blauw wit, rechthoek, E8d Parkeerplaats bussen bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor bussen. E8d Bord
parkeren bromfietsen bord, blauw wit, rechthoek, E8e Parkeerplaats bromfietsen bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor bromfietsen. E8e Bord
parkeren fietsen bord, blauw wit, rechthoek, E8f Parkeerplaats fietsen bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor fietsen. E8f Bord
parkeren fietsen en bromfietsen bord, blauw wit, rechthoek, E8g Parkeerplaats fietsen en bromfietsen bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor fietsen en bromfietsen. E8g Bord
parkeren treintaxi bord, blauw wit, rechthoek, E8h Parkeerplaats treintaxi bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor treintaxi’s. E8h Bord
parkeren brandweer bord, blauw wit, rechthoek, E8j Parkeerplaats brandweer bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor de brandweer. E8j Bord
parkeren ambulance bord, blauw wit, rechthoek, E8k Parkeerplaats ambulance bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor de ambulance. E8k Bord
parkeren politie bord, blauw wit, rechthoek, E8l Parkeerplaats politie bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor de politie. E8l Bord
parkeren motor bord, blauw wit, rechthoek, E8m Parkeerplaats motor bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor motors. E8m Bord
parkeren camper bord, blauw wit, rechthoek, E8n Parkeerplaats camper bord Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor campers. E8n Bord
Vergunninghouders bord, blauw wit, rechthoek, E9 Vergunninghouders bord Het vergunninghouders bord geeft aan dat deze parkeerplaats alleen gebruikt mag worden door vergunninghouders. E9 Sticker Bord
Parkeerzone bord, blauw wit, rechthoek, E10 Parkeerzone bord Het parkeerzone bord geeft aan dat er hier een parkeerschijf moet worden gebruikt. Daarnaast mag er niet langer worden geparkeerd dan op het bord aangegeven. E10 Sticker Bord
Parkeren en rijden bord, blauw wit, rechthoek, E12 Parkeren en rijden bord Het parkeren en rijden (park en ride) bord is gemaakt voor mensen die overstappen naar het openbaar vervoer. E12 Sticker Bord
Carpool bord, blauw wit, rechthoek, blauw bord met tekst carpool E13 Carpool bord Deze parkeerplaats is bestemd voor carpoolers.  E13 Sticker Bord

F – Overige geboden en verboden

Naast borden die bij een specifieke categorie verkeersborden horen, hebben we hieronder ook een overzicht van een aantal overige geboden en verboden. Voorbeelden hiervan zijn het inhaalverbod en het einde alle verboden bord. 

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Inhaalverbod bord, rood wit, rond, F1 Inhaalverbod bord Het inhaalverbod bord betekent dat het verboden is voor motorvoertuigen om elkaar in te halen. F1 Sticker Bord
Inhaalverbod vrachtwagens bord, rood wit, rond, F3 Inhaalverbod vrachtwagens bord Het inhaalverbod vrachtwagens bord geeft aan dat vrachtauto’s hier niet in mogen halen. F3 Sticker Bord
Voorrang tegemoetkomend verkeer bord, rood wit, rond, verkeersbord rode en zwarte pijl, F5 Voorrang voor tegemoetkomend verkeer bord Dit bord geeft aan dat tegemoetkomend verkeer hier voorrang heeft. F5 Sticker Bord
Voorrang op tegemoetkomend verkeer bord, blauw wit, vierkant, verkeersbord rode en witte pijl, F6 Voorrang op tegemoetkomend verkeer bord Dit verkeersbord geeft aan dat er hier sprake is van voorrang op tegemoetkomend verkeer. F6 Sticker Bord
Keerverbod bord, rood wit, rond, verkeersbord rode en witte pijl, F7 Keerverbod bord Het keerverbod bord betekent dat het verboden is op deze plek om te keren. F7 Sticker Bord
Einde alle verboden bord, zwart wit, rond, wit verkeersbord met zwarte strepen, F8 Einde alle verboden bord Het einde alle verboden bord geeft aan dat vanaf deze plek alle geldende verboden komen te vervallen. F8 Sticker Bord
Stoppen bord, rood wit, rond, verkeersbord met streep, F10 Douane bord Dit verkeersbord geeft aan dat hier moet worden gestopt.  F10 Sticker Bord
Passeerstrook langzame voertuigen bord, blauw wit, rond, verkeersbord met tractor, F11 Passeerstrook langzame voertuigen bord Deze rijstrook moet verplicht worden gebruikt door motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur. F11 Sticker Bord
Rijstrook lijnbussen bord, blauw wit, rond, symbool lijnbus, F13 Rijstrook lijnbussen bord Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door lijnbussen. F13 Sticker Bord
Rijstrook trams bord, blauw wit, rond, symbool tram, F15 Rijstrook trams bord Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door trams. F15 Sticker Bord
Rijstrook lijnbussen en trams bord, blauw wit, rond, symbool tram en lijnbus, F17 Rijstrook lijnbussen en trams bord Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door lijnbussen en trams. F17 Sticker Bord
Rijstrook vrachtauto's en lijnbussen bord, blauw wit, rond, symbool vrachtauto en lijnbus, F19 Rijstrook lijnbussen en vrachtauto’s bord Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door lijnbussen en vrachtauto’s. F19 Sticker Bord
Rijstrook vrachtauto's bord, blauw wit, rond, symbool vrachtauto's, F21 Rijstrook vrachtauto’s bord Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door vrachtauto’s. F21 Sticker Bord

G – Verkeersregels borden

De categorie verkeersregels borden geeft verschillende regels in het verkeer neer, die allemaal blauw van kleur zijn. Hieronder ziet u hier een overzicht van.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Autoweg bord, blauw wit, vierkant, symbool auto, G3 Autoweg bord Het autoweg bord betekent dat er hier sprake is van een autoweg met een maximale snelheid van 100 km per uur. G3 Sticker Bord
Woonerf bord, blauw wit, rechthoek, symbool erf, G5 Woonerf bord Het woonerf bord geeft aan dat er hier sprake is van een woonerf. Hier is een maximale snelheid van 15 km per uur toegestaan. G5 Sticker Bord
Einde woonerf bord, blauw wit, rechthoek, symbool einde erf, G6 Einde woonerf bord Het einde woonerf bord geeft aan dat het woonerf vanaf hier eindigt. G6 Bord
Voetpad bord, blauw wit, rond, G7 Voetpad bord Het voetpad bord geeft aan dat er hier sprake is van een pad voor voetgangers. G7 Sticker Bord
Einde voetpad bord, blauw wit, rond, G8 Einde voetpad bord Het einde voetpad bord geeft aan dat er hier sprake is van het einde van een pad voor voetgangers. G8 Bord
Ruiterpad bord, blauw wit, rond, symbool ruiter, G9 Ruiterpad bord Het ruiterpad bord laat zien dat er hier een pad is speciaal voor ruiters. G9 Sticker Bord
Fietspad bord, blauw wit, rond, symbool fiets, G11 Fietspad bord Het fietspad bord geeft aan dat er hier sprake is van een verplicht fietspad. G11 Sticker Bord
Einde fietspad bord, blauw wit, rond, symbool fiets, G12 Einde fietspad bord Het einde fietspad bord geeft aan dat er hier sprake is van het einde van een verplicht fietspad. G12 Bord
Bromfietspad bord, blauw wit, rond, symbool bromfiets en fiets, G12a Bromfietspad bord Het bromfietspad bord geeft aan dat er hier een pad is voor fietsers en bromfietsers. G12a Sticker Bord
Onverplicht fietspad bord, blauw wit, rechthoek, tekst fietspad, G13 Onverplicht fietspad bord Het onverplicht fietspad bord geeft aan dat er gebruik mag worden gemaakt van dit fietspad, maar dat het niet verplicht is.  G13 Sticker Bord

J – Pas op borden

Pas op borden waarschuwen deelnemers van het verkeer voor diverse gevaren. Voorbeelden hiervan zijn overstekende kinderen en overstekend wild. Een overzicht van alle pas op borden met betekenis is hieronder te zien.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Slecht wegdek bord, rood wit, driehoek, J1 Slecht wegdek bord Het slecht wegdek bord waarschuwt voor een slecht wegdek op deze weg. J1 Sticker Bord
Bocht naar rechts bord, rood wit, driehoek, J2 Bocht naar rechts bord Het bocht naar rechts bord waarschuwt voor voor een bocht naar rechts. J2 Sticker Bord
Bocht naar links bord, rood wit, driehoek, J3 Bocht naar links bord Het bocht naar links bord waarschuwt voor voor een bocht naar links. J3 Sticker Bord
S bocht rechts bord, rood wit, driehoek, J4 S bocht rechts bord Het S bocht rechts bord waarschuwt voor een S bocht die naar rechts gaat. J4 Sticker Bord
S bocht links bord, rood wit, driehoek, J5 S bocht links bord Het S bocht links bord waarschuwt voor een S bocht die naar links gaat. J5 Sticker Bord
Steile helling bord, rood wit, driehoek, J6 Steile helling bord Het steile helling bord waarschuwt voor een steile helling met een stijgingspercentage. J6 Sticker Bord
Gevaarlijke daling bord, rood wit, driehoek, J7 Gevaarlijke daling bord Het gevaarlijke daling bord waarschuwt voor een gevaarlijke daling met een dalingspercentage. J7 Sticker Bord
Gevaarlijk kruispunt bord, rood wit, driehoek, verkeersbord driehoek met kruis, J8 Gevaarlijk kruispunt bord Het gevaarlijke kruispunt bord waarschuwt met behulp van een kruis voor een kruising. J8 Sticker Bord
Pas op rotonde bord, rood wit, driehoek, J9 Pas op rotonde bord Het pas op rotonde bord waarschuwt bij het naderen van een rotonde. J9 Sticker Bord
Overweg met slagbomen bord, rood wit, driehoek, J10 Overweg met slagbomen bord Het overweg met slagbomen bord waarschuwt voor een spoorovergang met slagbomen. J10 Sticker Bord
Overweg zonder slagbomen bord, rood wit, driehoek, J11 Overweg zonder slagbomen bord Het overweg zonder slagbomen bord waarschuwt voor een spoorovergang zonder slagbomen. J11 Sticker Bord
Tram kruising bord, rood wit, driehoek, J14 Tram kruising bord Dit bord waarschuwt voor een tram(kruising). J14 Sticker Bord
Beweegbare brug bord, rood wit, driehoek, J15 Beweegbare brug bord Het beweegbare brug bord waarschuwt voor een brug die open kan gaan. J15 Sticker Bord
Werk in uitvoering bord, rood wit, driehoek, J16 Werk in uitvoering bord Het werk in uitvoering bord waarschuwt voor wegwerkzaamheden op deze weg. J16 Sticker Bord
Wegversmalling bord, rood wit, driehoek, J17 Wegversmalling bord Het wegversmalling bord waarschuwt voor een versmalling van de rijbaan. J17 Sticker Bord
Wegversmalling rechts bord, rood wit, driehoek, J18 Wegversmalling rechts bord Het wegversmalling rechts bord waarschuwt voor een versmalling aan de rechterkant van de rijbaan. J18 Bord
Wegversmalling links bord, rood wit, driehoek, J19 Wegversmalling links bord Het wegversmalling links bord waarschuwt voor een versmalling aan de linkerkant van de rijbaan. J19 Bord
Slipgevaar bord, rood wit, driehoek, slippende auto, J20 Slipgevaar bord Het slipgevaar bord waarschuwt voor het gevaar op slippen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij regenachtig weer. J20 Sticker Bord
Overstekende kinderen bord, rood wit, driehoek, J21 Overstekende kinderen bord Het overstekende kinderen bord waarschuwt voor kinderen in het verkeer. J21 Sticker Bord
Voetgangersoversteekplaats bord, rood wit, driehoek, J22 Voetgangersoversteekplaats bord Het voetgangersoversteekplaats bord waarschuwt voor een oversteekplaats voor voetgangers, zoals een zebrapad. J22 Sticker Bord
Pas op voetgangers bord, rood wit, driehoek, symbool voetganger, J23 Pas op voetgangers bord Het pas op voetgangers bord waarschuwt voor voetgangers op deze plek. J23 Sticker Bord
Pas op fietsers bord, rood wit, driehoek, symbool fiets, J24 Pas op fietsers bord Het pas op fietsers bord waarschuwt voor fietsers op deze plek. J24 Sticker Bord
Losliggende stenen bord, rood wit, driehoek, J25 Losliggende stenen bord Het losliggende stenen bord waarschuwt voor gevaarlijke steentjes op de weg. J25 Sticker Bord
Pas op kade bord, rood wit, driehoek, J26 Pas op kade bord Het pas op kade bord waarschuwt voor een kade of rivieroever op deze plek. J26 Sticker Bord
Overstekend wild bord, rood wit, driehoek, verkeersbord hert, J27 Overstekend wild bord Dit verkeersbord waarschuwt met behulp van een hert voor overstekend wild op deze plek. J27 Sticker Bord
Pas op overstekend vee bord, rood wit, driehoek, verkeersbord koe, J28 Pas op overstekend vee bord Het pas op overstekend vee bord waarschuwt door middel van een koe voor overstekend vee op deze plek. J28 Sticker Bord
Tegenliggers bord, rood wit, driehoek, J29 Pas op tegenliggers bord Het pas op tegenliggers bord waarschuwt met behulp van 2 pijlen voor tegenliggers op deze weg. J29 Sticker Bord
Laagvliegende vliegtuigen bord, rood wit, driehoek, verkeersbord vliegtuig, J30 Laagvliegende vliegtuigen bord In de buurt van een luchthaven waarschuwt dit bord voor laagvliegende vliegtuigen. J30 Sticker Bord
Zijwind bord, rood wit, driehoek, J31 Zijwind bord Het zijwind bord waarschuwt voor gevaarlijke zijwind op deze weg. J31 Sticker Bord
Verkeerslichten bord, rood wit, driehoek, J32 Verkeerslichten bord Het verkeerslichten bord waarschuwt bestuurders dat er een stoplicht genaderd wordt.  J32 Sticker Bord
File bord, rood wit, driehoek, J33 File bord Het file bord waarschuwt voor files op deze plek. Zo kunnen bestuurders tijdig vaart minderen. J33 Sticker Bord
Ongeval bord, rood wit, driehoek, J34 Ongeval bord Het ongeval bord laat zien dat er sprake is van een ongeval op deze plek. J34 Sticker Bord
Slecht zicht bord, rood wit, driehoek, J35 Slecht zicht bord Het slecht zicht bord waarschuwt voor slecht zicht op deze weg, bijvoorbeeld door mistig weer. J35 Sticker Bord
Sneeuw bord, rood wit, driehoek, verkeersbord sneeuw, J36 Sneeuw bord Het sneeuw bord waarschuwt voor ijzel, sneeuw en winterse omstandigheden op deze plek.  J36 Sticker Bord
Let op gevaar bord, rood wit, driehoek, J37 Let op gevaar bord Het let op gevaar bord geeft aan dat er sprake is van een bepaald gevaar op deze plek. Dit kan worden aangegeven op het onderbord. J37 Sticker Bord
Verkeersdrempel bord, rood wit, driehoek, verkeersbord drempel, J38 Verkeersdrempel bord Het verkeersdrempel bord waarschuwt voor verkeersdrempels op deze weg. J38 Sticker Bord
Verkeerspaal bord, rood wit, driehoek, J39 Verkeerspaal bord Het verkeerspaal bord waarschuwt voor een verkeerspaal op deze weg. J39 Bord

L – Verkeersborden informatie

Tot slot zijn er nog de informatie verkeersborden. Dit zijn verkeersborden die ter informatie zijn. Hier moet u als bestuurder op een passende manier mee omgaan. Een overzicht van onze informatie verkeersborden is hieronder te zien.

Verkeersbord Naam Betekenis RVV code Sticker Bord
Hoogte onderdoorgang bord, blauw wit, vierkant, L1 Hoogte onderdoorgang bord Het hoogte onderdoorgang bord geeft aan hoe hoog de onderdoorgang is. L1 Sticker Bord
Zebrapad bord, blauw wit, vierkant, L2 Zebrapad bord Het zebrapad bord geeft aan dat er op deze plek een zebrapad is. L2 Sticker Bord
Bus en tramhalte bord, blauw wit, vierkant, L3 Bus en tramhalte bord Het bus en tramhalte bord laat zien dat er op deze plek een halte is voor bussen en trams. L3a Sticker Bord
Bushalte bord, blauw wit, vierkant, L3b Bushalte bord Het bushalte bord laat zien dat er op deze plek een halte voor bussen is. L3b Sticker Bord
Tramhalte bord, blauw wit, vierkant, L3c Tramhalte bord Het tramhalte bord laat zien dat er op deze plek een halte voor trams is. L3c Sticker Bord
Doodlopende weg bord, blauw wit, rechthoek, L8 Doodlopende weg bord Het doodlopende weg bord geeft aan dat deze straat een doodlopende straat is. L8 Sticker Bord
Vluchthaven bord, blauw wit, vierkant, L14 Vluchthaven bord Het vluchthaven bord geeft aan dat er op deze weg sprake is van een vluchthaven.  L14 Sticker Bord
Fietsstraat bord, blauw wit, rechthoek, L51 Fietsstraat bord Het fietsstraat bord laat zien dat u zichzelf in een fietsstraat bevindt. Hier zijn auto’s te gast. L51 Sticker Bord
Kiss and ride bord, blauw wit, rechthoek, L52 Kiss and ride bord Het kiss and ride bord betekent dat dit een plek is waar mensen kunnen worden gebracht en opgehaald. L52 Sticker Bord
Speelstraat bord, blauw wit, rechthoek, L53e Speelstraat bord Het speelstraat bord geeft aan dat er hier sprake is van een speelstraat, waar auto’s te gast zijn. L53e Sticker Bord