Voorwaarts in file parkeren

 

Voordat je gaat parkeren, stel je jezelf de vraag, “kan en mag ik hier parkeren”?
“Kan” heeft betrekking op de ruimte waar je de auto wilt parkeren. Bij voorwaarts in file parkeren heb je ongeveer 3 vrije parkeerplaatsen nodig om goed je auto te kunnen parkeren. “Mag” heeft betrekking op de borden. Welke regels gelden er hier t.a.v. parkeren (parkeerverbod of stilstaanverbod).

Als je een parkeerplaats ziet om in te parkeren handel je als volgt:
* Kijk in je binnenspiegel – naar voren – rechter buitenspiegel – over je rechterschouder
* Vervolgens geef je richting aan naar rechts
* Remmen en direct de koppeling in trappen en schakelen naar de 1e versnelling
* Stop naast de geparkeerde auto waar je voorlangs gaat parkeren. Houd hierbij +/- 50 cm ruimte tussen beide auto’s (er moet nog een spiegel tussen jouw rechterbuitenspiegel en het geparkeerde auto kunnen)
* Rijd door totdat je rechterbuitenspiegel ter hoogte is van de voorkant of achterkant van het geparkeerde auto
* Zorg dat de wielen in de rechtuit stand staan

Hierna ga je oprijden met slippende koppeling en voer je de volgende handelingen uit (zie foto 1):
* Kijk naar voren – binnenspiegel – linkerbuitenspiegel – over je linkerschouder – rechter buitenspiegel – en over je rechterschouder
Deze handelingen voer je uit om te zorgen dat je deze verrichting zonder hinder of gevaar voor anderen kunt uitvoeren (art 54 RVV)

Dan rijd je recht vooruit in de 1e versnelling en kijk je voor het insturen op de volgende wijze
(zie foto 2):
* Binnenspiegel – rechterbuitenspiegel – en over je rechterschouder

Stuur naar rechts in op het moment dat je B-stijl ter hoogte van de voor/achterkant van de geparkeerde auto is. Doet het insturen vlot en maximaal. Blijf rondom (360 graden) kijken.
Stuur weer terug naar links zodra je auto en hoek van 45 graden t.o.v. de trottoirrand maakt. Doe ook dit weer vlot en maximaal. Blijf rondom (360 graden) kijken.

Je stopt zodra de auto evenwijdig aan de trottoirrand rijdt en als je weer voorwaarts kan wegrijden. Zorg ervoor dat je het kenteken van de voorste auto kan blijven zien, zo voorkom je dat je niet klem gezet wordt en vlotter kan wegrijden. Is er bij het wegrijden aan de voorzijde toch onvoldoende ruimte, rijd dan eerst achteruit.

Figuur 1 Voorwaarts in file parkeren

Figuur 2 Voorwaarts in file parkeren